YÜKLENİYOR
Loading...

Firmamız

Firmamız

Firmamız

TAREL A.Ş. Hakkında
 
50 yılı aşkın sanayi deneyimine sahip olan Elginkan Topluluğu, bağlı şirketlerin teknolojik araştırma ve geliştirme faaliyetlerini, optimum kaynak kullanımını sağlamak, üniversite ve diğer araştırma kurumları ile etkili ve yapıcı araştırma işbirlikleri gerçekleştirmek ve geliştirilen teknolojilerin sınai uygulamalarında yüksek başarım elde etmek amacıyla TAREL Teknolojik Araştırma Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketini kurmuştur.
 
Misyon
 
TAREL, Türkiye'de üretim ve hizmet sektörlerine yönelik yüksek katma değer saplayacak araştırma ve geliştirme projeleri geliştiren ve yürüten, ileri teknoloji üreten ve yüksek teknolojilerin sınai uygulamalarını başarı ile gerçekleştirerek Türk sanayisinin hizmetine sunan yenilikçi bir Ar-Ge kuruluşu olarak ulusal teknolojik birikimimize katkıda bulunmayı misyon edinmiştir.
 
Vizyon
 
TAREL'in vizyonu, öncelikle Elginkan Topluluğu şirketlerinin Ar-Ge çalışmaları için etkin ve yenilikçi çözüm ortağı olmak ve bu süreçte elde edilecek teknik, teknolojik ve yönetsel birikimi Türk sanayisine sunmaktır.
 
Bu misyon ve vizyon doğrultusunda kurulan TAREL, üniversite ve araştırma kurumlarıyla optimum eşgüdüm ve işbirliği hedeflemekte ve bu amaç doğrultusunda çalışmalarını ODTÜ-TEKNOKENT bünyesinde sürdürmektedir.